„SVEIKATIADA“

Sveikat_logotipas

 „Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia galimybę mokiniams įgyti žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. 

2014 metais mūsų gimnazijos komanda prisijungė prie respublikinio projekto „Sveikatiada“ ir pradėjo vykdyti veiklą. Kasmet įgyvendinamos šios iniciatyvos: „Sveikos mitybos trimestras“, „Mankštiada“, „Vandens diena“. Projekto vykdymo komanda rengia įvairias popietes, kuriose skaitomos paskaitos, vyksta protų mūšiai, diskutuojama, taip pat organizuoja išvykas. 

Kodėl verta dalyvauti „Sveikatiados“ renginiuose?

„Sveikatiada“ vadovaujasi šūkiu „Sveikai gyventi yra smagu“. Programos tikslas – ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius taikant įdomias ir patrauklias priemones. Renginiuose mokiniai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir sužino aktualios bei naudingos informacijos apie sveikatingumą. Pasisėmę „Sveikatiados“ idėjų, mokiniai susidomi sveika gyvensena. Taigi ši programa – puikus bendradarbis įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Sveikatos ugdymo bendrąją programą.

2017-2018 m. m.

Veiklos apibendrinimas

Apklausa „Užkandžiai“

Diskusija „Ekonomiškas maisto panaudojimas“

Diskusija „Kuo naudingas fizinis aktyvumas“

Diskusija „Ne vien maistas, bet ir maistas“

2016-2017 m. m.

Šiais mokslo metais projektą vykdė bibliotekininkė Aušra Spudienė ir gimnazijos psichologė Inga Jankauskienė.

Pirmieji renginiai buvo nedrąsūs, tačiau ir neprasti.

Judrumo savaitė prasidėjo masine aerobikos treniruote, kurią vedė aerobikos trenerė Ramunė Pociuvienė.

Pirmojo „Sveikatiados“ trimestro tema „Sveika mityba“. Buvo sudaryta anketa „Pusryčių valgymo įpročiai“, į kurios klausimus atsakė I-II gimnazijos klasių mokiniai. Išanalizavę gautus duomenis, dalyvavome „Extreme Gym“ trenerio Žano Amosovo paskaitoje „Sveiki pusryčiai“. Taip pat vyko diskusija „Tinkamas laikas vakarienei“, gimnazistai samprotavo apie vakarienės valgymo ypatumus.

Sveikos mitybos semestro akcentas – „Pyragų diena“, organizuojama lapkričio mėnesį. Surinkti pinigėliai už parduotus gardumynus šįmet skirti sunkiai sergančiai pakruojietei Austėjai.

„Sveikatiados“ projekto nariai surengė du proto mūšius. Pirmojo tema buvo „Sveika mityba“, o antrojo – „Fizinis aktyvumas“.

Antrąjį trimestrą pavadinome „Mankštiada“, todėl skatinome gerinti sveikos gyvensenos, ypač judėjimo, įpročius. Atlikome apklausą, kad sužinotumėme, koks mūsų gimnazistų fizinis aktyvumas. Aptarę rezultatus, kūrėme sveikos gyvensenos taisykles, rinkome medžiagą apie judėjimo ir sporto galimybes pagal sveikatos būklę.

Kovo mėnuo buvo skirtas „Vandens dienai“, tad su geografijos mokytoja Gintare Vaitiekūniene vykome į UAB „Aukštaitijos vandenys“, kur dalyvavome netradicinėje pamokoje. Čia susipažinome su vandens gavyba, vandentiekio ir nuotekų tinklais, nuotekų tvarkymu bei aplinkosauga ir vandentvarka.

Projekto vadovės Aušra Spudienė ir Inga Jankauskienė

Veikla 2016-2017 m. m.