Puslapis 1 iš 167  > >>

2023-02-06

Kviečiame!

2023-02-06

Padėka

Dalijamės informacija, kad IV b ir IV c klasių mokiniai dalyvavo moksliniame tyrime „Tikslų laboratorija“, kurį gimnazijoje kuravo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė. Už bendradarbiavimą šiame tyrime biblioteka gavo KTU mokslininkų R. Erentaitės, R. Vosylio, S. Raižienės, R. Augustinienės, B. Simonaitienės parengtą monografiją „Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje“. Nuoširdžiai dėkojame tyrimo komandos vadovei dr. Rasai Erentaitei, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentei, vyresniajai mokslo darbuotojai, ir visai mokslininkų komandai. Kviečiame užsukti į biblioteką ir pasklaidyti knygos puslapis.

2023-02-02

Sausio 31 d. vyko 9-10 (I-II gimnazijos) klasių rajoninis anglų kalbos konkursas

2023-02-02

Sausio 18 d. įvyko rajoninė chemijos olimpiada

2023-01-30

Diena, skirta Holokausto aukoms atminti

Prasidėjo projektas „Praeities aidai ateičiai“, kurio veiklos supažindina jaunąją kartą su žydų gyvenimu tarpukario Lietuvoje, istorija, papročiais, kultūra, taip pat prisimenami tragiški Antrojo pasaulinio karo įvykiai, pagerbiamos Holokausto aukos. Dalyvaudama šiame projekte grupelė I, II ir III gimnazijos klasių mokinių su istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštiene ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresniąja bibliotekininke Gitana Maasiene sausio 27-ąją minėjo Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną.

Pirmiausia nuvykome į Morkakalnį, Pakruojo žydų žudynių vietą. Ten uždegėme žvakelę ir Gitana mums papasakojo apie būtent čia vykusį Holokaustą. Žodį tarė Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis ir mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius.

Vėliau sinagogoje žiūrėjome du dokumentinius filmus. Pirmasis filmas „Lala“ sužavėjo šuns ištikimybe žmogui ir mintimi, jog meilė ir didžiausioje grėsmės akivaizdoje visada nugali neapykantą. Filmas „Beilė: menininkė ir jos palikimas“ pasakojo apie vieną žydų menininkę, jos šeimos bendrystę, atvirumą ir pagalbą kitiems žmonėms. Tai patvirtina ir kino juostoje nuskambėjusi frazė: „Beilės namai visada būdavo pilni žmonių.“

Po filmų peržiūros vykome į Šiaulių apskrities žydų bendruomenės namus. Mus pasitiko jos vadovas Sania Kerbelis, kuris papasakojo apie Šiaulių apskrities žydų bendruomenės veiklas, supažindino su žydų istorija, Holokausto laikotarpį. Taip pat aprodė mažytę sinagogą, įsikūrusią viename iš bendruomenės namo kambarių. Mus netgi pavaišino macais – tradiciniais žydų paplotėliais, kurie pakeisdavo duoną.

Vėliau lankėmės Šiaulių geto vietoje. Čia izraelietė Gita dalijosi prisiminimais ir padainavo savo kūrybos dainą, kurią skyrė mamai, kuri kalėjo Šiaulių gete. Paskui vykome į vienintelį Lietuvoje esantį Pasaulio Tautų Teisuolių skverą ir uždegėme žvakelę. Žodį tarė Seimo narys Stasys Tumėnas ir Šiaulių vicemeras.

Žiaurius Holokausto įvykius svarbu prisiminti, minėti atminimo dienas, kad gyvuotų teisingumas ir nepasikartotų tai, kas buvo baisaus. Deja... Jau beveik metus vyksta karas Ukrainoje. Turime padaryti viską, kad tai sustabdytume.

III c klasės mokinys, gimnazijos jaunasis žurnalistas Vincentas Lekas

2023-01-30

Sausio 27-oji Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Sausio 27 d. II a klasės gimnazistai kartu su lietuvių k. ir literatūros mokytoja Roma Juknevičiene iškeliavo į dokumentinių filmų „Lala“ ir „Kas pasiliks?“ peržiūrą, kuri vyko Pakruojo sinagogoje. Kino juostos buvo rodomos minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. Be to, 2023-aisiais ji siejama su 78-osiomis Aušvico mirties stovyklos kalinių išvadavimo metinėmis. Įspūdį paliko kino juostos „Lala“ pagrindinė mintis, kad „meilė stipresnė už neapykantą“. Sudomino ir dokumentinis filmas „Kas pasiliks?“, kuriame izraeliečių aktorė Hadas Kalderon bando geriau pažinti savo senelį, garsų poetą Avromą Suckeverį, vaikšto jo jaunystės takais Vilniuje ir stengiasi suprasti, ką jis išgyveno per Holokaustą.

Stebėdami susimąstėme apie Holokausto aukas, be to, filmų peržiūra sinagogoje puiki įžanga į žydų literatūros pasaulį – pirmadienį per pamoką pradedame nagrinėti I. Mero romaną „Lygiosios trunka akimirką“. Nuoširdžiai dėkojame Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Gitanai Maasienei už šiltą priėmimą.

Augustė Impolytė, II a klasės mokinė, gimnazijos jaunoji žurnalistė

2023-01-30

Gimnazistai domėjosi studijų pasiūla

Sausio 19 d. III-IV klasių gimnazistai vyko į „Aukštųjų mokyklų mugę 2023“, kuri šurmuliavo Kauno „Žalgirio“ arenoje. Nors ir gąsdino žmonių minia, mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijose su įvairių universitetų karjeros konsultantais. Naudingos informacijos apie būsimas studijas, priėmimo tvarką ir ateities profesijas gimnazistai išgirdo tiesiogiai bendraudami su aukštųjų mokyklų atstovais ir klausydami pranešimų konferencijų salėje.

Karjeros specialistė Eglė Valantinaitė-Krikščiūnė

Puslapis 1 iš 167  > >>