Puslapis 1 iš 132  > >>

2021-09-24

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja

Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas, leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą.

2021-09-24

Verta pasidomėti Visatos paslaptimis Molėtuose

Rugsėjo 16 dieną grupelė mūsų gimnazijos ketvirtokų kartu su fizikos mokytoja Vida Imanavičiūte apsilankė Molėtų astronomijos observatorijoje ir Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Mokiniai apžiūrėjo ekspozicijas, klausėsi gidų pasakojimų, išgirdo dar negirdėtų faktų apie astronomijos mokslą. Buvo smalsu tyrinėti Visatos dėsnius!

Jaunoji gimnazijos žurnalistė Beatričė Zujevaitė, IV c klasė mokinė

2021-09-16

Keliauti kartu nepaprastai gera

Rugsėjo 11 d. grupelė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinių kartu su tikybos mokytoja Laimute Činčiene dalyvavo jau XIX tarptautiniame piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“. Žygiui vadovavo jo iniciatorius Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Iš pradžių keliauninkai susibūrė Kryžių kalne, po to visi pajudėjo į Šiluvos šventovę. Šiemet kartu praleista tik viena diena: piligrimystė pėsčiomis (nueita 18 kilometrų) paliko neišdildomų įspūdžių. Gimnazistai, kupini džiaugsmo ir naujų potyrių, sėkmingai pasiekė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką ir dalyvavo šv. Mišiose. Smagiai kartu praleista diena tikrai dar ilgai neišnyks gimnazistams iš atminties. Nekantriai laukiame kitų metų.

Jaunoji gimnazijos žurnalistė, IV c klasės mokinė Beatričė Zujevaitė

P. S. Už nuotraukas dėkingi jaunajai žurnalistei, abiturientei Žymantei Vitkutei.

2021-09-15

Seimas 2021 m. yra paskelbęs partizano J. Lukšos- Daumanto metais – ta proga vyksta įvairūs renginiai

Šių metų rugsėjo 4 dieną gimnazistai kartu su istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštiene buvo išvykę į Lietuvos pasienyje organizuotus renginius, skirtus partizano Juozo Lukšos-Daumanto atminimui pagerbti. Pirmiausia nuvykta į Juozo Lukšos-Daumanto žūties vietą Kauno rajone, kur mokiniai klausėsi Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalbos, susipažino ir pasikalbėjo su partizano dukterėčia Dalia Lukšaite-Maciukevičiene. Po to gimnazistai stebėjo laisvės kovotojo Juozo Lukšos-Daumanto ir jo bendražygių pagerbimo bei atminimo ženklo, žyminčio Lietuvos-Lenkijos sienos perėjimo vietą, atidengimo ir pašventinimo ceremoniją, kuri vyko Liubave. Be to, Marijampolėje aplankytas Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus. Jis įsikūręs XIX a. statytame name, kuriame 1904-1914 m. gyveno Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius su šeima. Tokios išvykos padeda gimnazistams ne tik pagilinti istorijos žinias apie Lietuvos partizanus ir praeitį, bet ir puoselėti patriotiškumą bei pilietiškumą.

Jaunoji gimnazijos žurnalistė, abiturientė Gabija Rimkutė

Už nuotraukas dėkingi jaunajai gimnazijos žurnalistei, abiturientei Beatričei Zujevaitei.

2021-09-13

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės vizitas „Atžalyno“ gimnazijoje

Rugsėjo 9 d. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė. Direktorė A. Valuntienė trumpai pristatė „Atžalyno“ gimnazijos veiklą, perspektyvas, iššūkius ir kylančias problemas. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė apžiūrėjo kai kuriuos kabinetus, užsuko į gimnazijos muziejų, kur muziejaus vadovas Vidutis Skirmantas įteikė ministrei knygą apie mūsų mokyklą „Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija. Praeitis ir dabartis“ (knygos sudarytojai Joana ir Vidutis Skirmantai).

Gimnazijos posėdžių ir konferencijų salėje Švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė kartu su Pakruojo rajono savivaldybės meru Sauliumi Margiu, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktore Ilona Gelažnikiene, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažuliene, kitais savivaldybės administracijos nariais, tarybos nariais, Švietimo skyriaus specialistais, Pakruojo rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovais aptarė Pakruojo rajono švietimo būklę, diskutavo apie „Tūkstantmečio mokyklos“ programos įgyvendinimo galimybes, kalbėjo apie įtraukiojo ugdymo perspektyvas.

2021-09-13

Atsivers galimybės mokytis profesijos

Malonus susitikimas rugsėjo 8 dieną vyko Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bibliotekoje. Čia susitiko Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ patarėjas organizacijos vystymui ir paslaugų pardavimui Arūnas Plikšnys, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pakruojo skyriaus vedėjo pavaduotoja l. e. skyriaus vedėjo pareigas Aldona Laurinavičienė, Linkuvos gimnazijos direktorė Daiva Danielienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Vilimienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktorė Asta Valuntienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasa Augustinaitienė ir Rasa Bertulienė bei II gimnazijos klasių kuratorė Inesa Tamulionytė-Poškauskienė.

Dalyviai diskutavo apie I-II klasių mokinių pasirinkimą mokytis profesijos Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“. Didžiausio mokinių susidomėjimo sulaukė šie moduliai: „Picų gaminimas“ ir „Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas“.

Susitarta dėl pirmojo susitikimo su Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ profesijos mokytoja Vida Bingelyte. Kalbėta apie 5 kreditų kvalifikacijos pažymėjimą, kurį gaus mokiniai, baigę mokymų programą. Linkime sėkmės gimnazistams.

2021-09-09

Diktantas

Puslapis 1 iš 132  > >>