PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

   

Mokomi dalykai

Mokytojas

Auklėtojas

Kabineto numeris

Lietuvių kalba ir literatūra, teatras

 VALDAS GASPARAVIČIUS

 

 211 kab. (priestato 2 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

 VALDA JUKNIENĖ

 

 213 kab. (priestato 2 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

 ROMUALDA JUKNEVIČIENĖ

 

 212 kab. (priestato 2 aukštas)

Anglų kalba

 VILMA SABALIAUSKIENĖ    412 kab. (priestato 4 aukštas)
Anglų kalba  VILIJA PAČEKAJIENĖ

 

 411 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

 RASA STRAVINSKIENĖ    413 kab. (priestato 4 aukštas)

Prancūzų kalba

 INGA UŠINSKAITĖ

 

 207 kab. (2 aukštas)

Rusų kalba

 VITA PĖŽELIENĖ    312 kab. (priestato 3 aukštas)

Istorija

 GRAŽINA KAIRIŪKŠTIENĖ    307 kab. (3 aukštas)
Matematika  ALMA PETRULAITIENĖ

 

 206 kab. (2 aukštas)
Matematika AUŠRA VASILEVIČIŪTĖ  

 205 kab. (2 aukštas)

Matematika RITA VINSKŪNAITĖ

 

 204 kab. (2 aukštas)
Informacinės technologijos / informatika IRMA BALČIŪNIENĖ

 

 210 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos / informatika,

ekonomika ir verslumas

 GRAŽINA GASIŪNIENĖ

 

 208 kab. (2 aukštas)

Fizika  VIDA IMANAVIČIŪTĖ

 

 308 kab. (3 aukštas)
Fizika  RASA BERTULIENĖ

 

 
Geografija  GINTARĖ VAITIEKŪNIENĖ  

 306 kab. (3 aukštas)

Biologija

 DAIVA MAKAUSKIENĖ    310 kab. (3 aukštas)

Chemija

 VITA GUDONIENĖ    303 kab. (3 aukštas)
Chemija  MONIKA NAKČIŪNIENĖ

 

 303 kab. (3 aukštas)
Dailė, technologijos  SIMONA ČEMOŠKAITĖ

 

 112 kab. (priestato 1 aukštas)

 113 kab. (priestato 1 aukštas)

Muzika  VAIVA KLUPŠIENĖ  

 301 kab. (3 aukštas)

Technologijos

 EGIDIJUS IMPOLIS    Priestatas

Fizinis ugdymas

 DEIMANTĖ JUKNEVIČIENĖ

 I a, I b, I c

kuratorė

 203 kab. (2 aukštas)

 Fizinio ugdymo mokytojų
 kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Fizinis ugdymas  RIMVYDAS RIMKUS

 

 Fizinio ugdymo mokytojų
 kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)
Tikyba  LAIMUTĖ ČINČIENĖ  

 201 kab. (2 aukštas)

Etika  EGLĖ LEBEDIENĖ  

 207 kab. (2 aukštas)

 301 kab. (3 aukštas)

Filosofija  ROKAS VENCKUS

 

 311 kab. (priestato 3 aukštas)
Šokis  AUDRONĖ GELEŽINYTĖ-ŠNIUKIENĖ

III a, III b,

 III c kuratorė

 Aerobikos salė

 (Sporto salė, 2 aukštas)

 

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Kabineto numeris

 IV a, IV b, IV c klasių

kuratorė

 INESA TAMULIONYTĖ-POŠKAUSKIENĖ

 311 kab. (priestato 3 aukštas)

 II a, II b, II c klasių

kuratorė

 VILMA VADAPALIENĖ

 313 kab. (priestato 3 aukštas)

Socialinė pedagogė

 ROMA STOČKĖ

 314 kab. (priestato 3 aukštas)

Specialioji pedagogė

 INTA BULAITIENĖ 

 302 kab. (3 aukštas)

Mokytojo padėjėja

 LAIMUTĖ ŽEMAIČIŪNIENĖ

 106 kab. (1 aukštas)

Mokytojo padėjėja

 RAMINTA SIMONAITIENĖ

 305 kab. (3 aukštas)

 Bendrabučio auklėtoja

 RITA KARKLIENĖ

 Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)
Bendrabučio auklėtoja

 VALDA BALČIŪNIENĖ

 Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)
     

 

 KITI DARBUOTOJAI

 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Kabineto numeris

 Kompiuterių sistemų inžinierius

 MINDAUGAS KĖBLIS 

 209 kab. (2 aukštas)
 STEAM koordinatorė  VIDMINA ŠOSTAKIENĖ

 214 kab. (priestato 2 aukštas)

 Bibliotekininkė  DANUTĖ KUČINSKIENĖ

 Biblioteka (304 kab. 3 aukštas)

 Laborantė  DINA GVAZDAUSKIENĖ

 309 kab. (3 aukštas)

 Sekretorė  LAURA VADAKOJYTĖ

 104 kab. (1 aukštas)