DARBO TARYBA

Inga Ušinskaitė - darbo tarybos pirmininkė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Inta Bulaitienė - darbo tarybos pirmininko pavaduotoja, vykdanti DT sekretorės funkcijas, specialioji pedagogė

Lina Šimkevičienė- darbo tarybos narė

Darbo tarybos reglamentas

2023 m. veiklos ataskaita

2022 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita