DARBO TARYBA

Inga Ušinskaitė - darbo tarybos pirmininkė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Inta Bulaitienė - darbo tarybos pirmininko pavaduotoja, specialioji pedagogė

Laura Vadakojytė - darbo tarybos sekretorė,  gimnazijos sekretorė 

Darbo tarybos reglamentas

2022 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita