Puslapis 1 iš 2  > >>

2019-04-10

Pasidalijome mintimis

Kovo 27-ąją Pakruojo sinagogoje Pakruojo miesto vietos veiklos grupė suorganizavo informacinį renginį, kuriame buvo pristatomi įvykę ir tęstiniai projektai. Mūsų gimnazistės savanorės Vakarė Vasiliauskaitė ir Monika Štaudytė aptarė „Atžalyno“ gimnazijoje įgyvendinto ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „KELRODIS – galimybių studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje“ veiklas.

2019-02-07

„Reklama ir jos vaidmuo produkto ir / ar paslaugos pristatymui – dėmesio pritraukimas. Kūrybinės dirbtuvės“

Seminare buvo kalbama, kaip išleidžiant nedaug pinigų pasiekti geriausių rezultatų, reklamuojant produktus, paslaugas ar idėjas internete ir ne tik jame. Be to, svarbu ištirti, kokį viešinimą vartotojas vertina palankiausiai. Reklama, kelianti vartotojui susierzinimą, negali duoti teigiamų rezultatų, nors ir atkreipia vartotojo dėmesį, tokiu atveju įmonės lėšos švaistomos veltui. Todėl svarbu prieš pradedant reklaminę kampaniją išsiaiškinti, kas vartotojui yra priimtiniausia.

Gimnazistai kūrė plakatus bandydami patraukliai pavaizduoti paslaugą ar daiktą. Vėliau vyko darbų pristatymas.

2019-01-30

„Estetinis produkto ir / ar paslaugos pristatymas – savivertės išviešinimas“

Sausio 30 d. vyko įdomus seminaras, buvo kalbama, kaip patraukliai pristatyti produktą ar paslauga visuomenei, kad ji norėtų tuo pasinaudoti. Aptartos priemonės, kuriomis tai galima atlikti, pavyzdžiui, fotografija, žodžiais, veiksmu.

Užsiėmimo dalyviai kūrė įvairius pristatymus, kuriuose atsispindėjo paslaugos ar produkto reklama. Mokiniai stengėsi, kad vaizdas būtų estetiškas ir išryškėtų reklamos autoriaus savivertė.

2019-01-11

Seminaras „Ateities paslaugų sfera ir paslaugų teikėjų pasiūla – produktyvūs sprendimai“

Sausio 10 d. projekto dalyviai susirinko į seminarą, kuriame lektorė Alina Bechterevė pakvietė visus padiskutuoti apie teikiamas paslaugas, jų įvairovę bei reklamą. Gimnazistai išsakė savo mintis, kokiu greičiu bus teikiamos aptarnavimo, susisiekimo ir kitos paslaugos ateityje.

Mokiniai turėjo atlikti įdomią užduotį – nueiti į miestą, nufotografuoti bet kokį objektą, kuris reklamuoja paslaugą, daiktą ar įmonę, ir grįžę pavaizduoti plakatuose, kaip tai atrodys ateityje.

2019-01-11

Seminaras „Komunikavimas viešose erdvėse – pasiekimai ir žlugimai“

Sausio 9 d. vyko seminaras, kuriame kalbėta, jog viešoji erdvė ir komunikacija yra viena kitą jungiančios sritys, kurių egzistavimas būtinas sėkmingam ir visaverčiam socialiniam kapitalui formuoti.

Komunikacija nėra vien tik suvokimas, ką žmogus prieš tai nusprendė ar išmoko, tai procesas, kai viešoji nuomonė kuriama debatų pagrindu. Kitaip tariant, visuomenė turi matyti konkretų rezultatą.

Gimnazistai diskutavo, kokie gali būti informacijos perdavimo privalumai ir trūkumai, kaip išvengti nesėkmių bei kaip siekti užsibrėžto tikslo.

2018-12-20

Seminaras „Komunikavimas savarankiškose veiklose – saviugdos mokykla“

Gruodžio 17 d. projekto dalyviai susirinko pagilinti žinias apie savęs ugdymą bei komunikavimą. Kalbėta ir diskutuota įvairiomis temomis:

• žinių apie save kūrimas,

• komunikacijos veiklos planavimas ir jos palaikymas,

• kaip įgyjamas pasitikėjimas ir motyvacija veikti,

• nepageidaujamo elgesio keitimas,

• komunikacijos tobulinimas,

• kalbos tikslumas ir veiksmingumas,

• tikrosios žmogaus galios ir tikslai,

• realus, neapsimestinis pozityvumas – galimybė pamatyti gerus dalykus ten, kur iki šiol jų neįžvelgdavome,

• draugystės užmezgimas,

• darna su savimi ir su kitais.

Dalyviai mokėsi dirbti grupėse žaisdami žaidimą „Šokolado upė“.

2018-11-28

Svarstėme karjeros galimybes

Lapkričio 26 d. vyko seminaras tema „Planuok ateitį“. Lektorė Martyna Šlyžienė įtraukė dalyvius į aktyvią diskusiją apie tai, kas yra karjera, kokie sprendimai yra tinkamiausi renkantis būsimą profesiją. Taip pat kalbėta apie pasirinkimo metodus ir jų tęstinumą.

Vyko darbas grupėse, analizuotas sprendimo priėmimo procesas: pirmas etapas – pradinis taškas, toliau tyrimas, trečias etapas – alternatyvų įvertinimas ir sprendimo priėmimas; paskui veikla ir rezultato peržiūra. Be to, išsiaiškinti ir sprendimo priėmimo stiliai: racionalumas bei intuityvumas.

Visi seminaro dalyviai pasisėmė žinių ir išsiskirstė turėdami jau pradinį karjeros planą.

Puslapis 1 iš 2  > >>