Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas

2017-2019 metai

“Creative teachers and students“

 „Kūrybiški mokytojai ir mokiniai“

 

erasmusve

Ingos_logo

Šio projekto tikslas yra atskleisti mokytojų kūrybiškumą, tobulinti naudojimosi šiuolaikinėmis technologijomis įgūdžius ir parodyti, kokį svarbų vaidmenį pedagogai atlieka mokinių gyvenime.

Mokykloje mokytojas prisiima aktyvaus bendruomenės nario – lyderio – vaidmenį, be to, jis veikia ir tarptautiniu, valstybiniu ar regioniniu lygmeniu, dalijasi savo žiniomis ir patirtimi. Į projektą norima įtraukti kuo daugiau gimnazijoje dirbančių mokytojų, mokinių ir jų tėvelių.

Akcentuojama, kad mokykloje turėtų mokytis ir dirbti laisvi bei aktyvūs žmonės, pagarbiai besielgiantys su kitais, atvirai ir nuoširdžiai bendraujantys, suvokiantys save kaip daugiakultūrės visuomenės dalį, siekiantys asmenybės tobulėjimo. Dalyvavimas tarptautiniame projekte paskatins ieškoti būdų, kaip geriau vieniems kitus suprasti, pažinti, leis dalytis patirtimi apie kūrybiškus darbo ir mokymosi metodus.

Susitikimas ir bendravimas su užsienio šalių mokiniais bei mokytojais pagerins anglų kalbos įgūdžius, skatins domėtis naujais užsienio kalbų mokymosi būdais.

Gimnazijoje yra sukurta projekto įgyvendinimo grupė, kuri, dalyvaudama veiklose, stengsis kuo kokybiškiau siekti numatyto tikslo.

Bus organizuojama 10 susitikimų: kiekvienoje partnerių mokykloje lankysimės po du kartus. Vienas vizitas toje pačioje mokykloje, kur bus atliekamos veiklos, numatytos projekte, planuojamas tik mokytojams, kitas vizitas – mokiniams. Mūsų gimnazijoje svečiai iš užsienio mokyklų lankysis 2019 m. pavasarį. Projekte dalyvauja:

  1. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, Lietuva
  2. Liceo Classico Bernardino Telesio, Italija
  3. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Turkija
  4. Isparta Anadolu Lisesi, Turkija
  5. GEL KAVALAS, Graikija

Visą informaciją apie projekte vykstančias veiklas, partnerinių šalių mokinių ir mokytojų susitikimus galima rasti čia:  Projekto grupės internetinis puslapis

Projekto koordinavimo darbo grupė

Puslapis 1 iš 2  > >>

2019-06-10

Penktasis partnerių susitikimas Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje

Balandžio 1-5 ir gegužės 6-10 dienomis mūsų gimnazijoje vyko tarptautinio projekto narių susitikimai, kuriuose iš viso dalyvavo 19 mokytojų ir 17 mokinių iš užsienio partnerinių mokyklų.

Pirmoje viešnagėje, kurioje dalyvavo tik pedagogai, buvo užsiimta projekte numatyta veikla – analizuotas informacinių technologijų panaudojimas pamokose, mokytojai lankėsi matematikos, istorijos, kūno kultūros pamokose, kalbėta apie kūrybiškumą, gebėjimą matyti „kitu kampu“, nestandartiškai, savaip, mažuose ir paprastuose dalykuose atrasti tai, kas motyvuoja mokinius mokytis. Be to, aptartos netradicinės veiklos ir integruotos pamokos, kurios galėtų papildyti ugdymo turinį, išlaisvintų tiek mokytojų, tiek mokinių kūrybiškumą, leistų stipriau patirti mokymosi prasmę ir džiaugsmą.

Vėliau pedagogams buvo organizuota ekskursija po Pakruojo dvarą, vykta į Trakus ir Vilnių. Visi mokytojai iš užsienio šalių Lietuvoje viešėjo pirmą kartą ir šis vizitas jiems paliko didžiulį įspūdį: svečius sužavėjo lietuvių darbštumas, punktualumas, požiūris į darbą, Lietuva jiems pasirodė labai graži, tvarkinga ir saugi šalis, o Pakruojo miestas, mažytis, turintis savo jaukų stilių ir paslaugius gyventojus rajono centras.

Kai vyko antrasis susitikimas, mokytojai lankėsi atvirose istorijos, matematikos, integruotoje anglų-rusų kalbos pamokose, kartu su mokiniais dalyvavo edukacinėje vilnos vėlimo pamokoje, klausėsi paskaitos „Pozityvus mąstymas“, kartu su mokiniais dalyvavo viktorinoje apie partnerinių mokyklų šalių istoriją, geografiją, kalbą ir kultūrą, padėjo mokinimas pasiruošti draugiškoms tinklinio ir krepšinio varžyboms, koncertui.

Mokiniai, atvykę iš svečių šalių, visą savaitę gyveno projekte dalyvavusių vaikų šeimose. Kartu su savo draugais lietuvaičiais jie užsuko į kai kurias pamokas, dalyvavo edukacinėje vilnos vėlimo pamokoje, išmoko velti gėlytes iš vilnos ir vėliau įteikė juos priėmusių šeimų mamoms. Mokiniai rasdavo laiko padiskutuoti ir apie bendradarbiavimo svarbą, komandą, kurioje itin svarbus pasitikėjimas vienas kitu, tikėjimas tuo, ką darai, proceso įvertinimas, vienas kito drąsinimas ir palaikymas susidūrus su sunkumais, sutarimas, gera komunikacija, dalijimasis patirtimi. Jauni žmonės dalyvavo draugiškose tinklinio ir krepšinio varžybose, kuriose išryškėjo mūsų gimnazijos mokinių geras fizinis pasiruošimas. Be kita ko, visi kartu mokėsi lietuvių liaudies šokio „Dirižablis“, dalyvavo viktorinoje, paskaitoje apie pozityvų mąstymą, piešė ant marškinėlių savo kurtus logotipus apie toleranciją, pagarbą kitam, dalyvavo vaidybiniuose užsiėmimuose, klausėsi pristatymų apie partnerinių šalių, miestų ir mokyklų istoriją, kultūrą, mokymosi sistemą.

Visi partnerinių mokyklų mokytojai ir mokiniai kartu su mūsų mokyklos projekto dalyviais lankėmės Trakų pilyje, Vilniaus senamiestyje, Biržų pilyje, Kirkilų apžvalgos bokšte, Pakruojo dvare, Pakruojo sinagogoje, Pakruojo rajono savivaldybėje.

Paskutinį susitikimą vainikavo mūsų gimnazijos mokinių koncertas gimnazijos posėdžių ir konferencijų salėje. Atsisveikinimo vakaras ir pažymėjimų už veiklą įteikimas vyko kavinėje „Gluosnis“. Jame dalyvavo projekte dalyvavusių mokinių šeimos nariai, gimnazijos mokytojai ir svečiai. Didžiausią įspūdį paliko bendras visų partnerinių šalių mokinių šokis „Dirižablis“, kuriam laisvesnėmis popietėmis ruoštasi kartu su šokių mokytoja.

Visi buvo kupini puikios nuotaikos, entuziazmo ir gerų emocijų. Džiaugiamės, kad tarptautinių Erasmus+ projektų įgyvendinimas ne tik suteikia galimybę pasimokyti vieniems iš kitų, bet ir suartina jaunus žmones bei mokytojus.

2019-04-29

Ketvirtasis partnerių susitikimas Ispartoje (Turkijoje)

Kovo 5-8 dienomis Turkijoje, Ispartos mieste, buvo organizuotas ketvirtasis mokytojų susitikimas. Į jį vyko projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė, anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorės mokykloje pavaduotoja Jurgita Venislovienė ir informacinių technologijų pedagogė Irma Balčiūnienė.

Partnerinių mokyklų mokytojai lankėsi Ispartos miesto Gazi Sosyal Bilimler Lisesi mokykloje. Po direktoriaus sveikinimo žodžio visi buvome pakviesti apžiūrėti naująjį ugdymo įstaigos pastatą, klases, poilsio kambarius ir edukacines erdves. Susitikę aptarėme gamtos mokslus: geografiją, istoriją, sociologiją, psichologiją, filosofiją ir civilinę saugą. Mokytojai supažindino su šių dalykų programomis, mokymosi krūviu, vertinimu, integraciniais ryšiais. Visi kartu diskutavome apie mokymo(si) sunkumus, ieškojome panašumų, aptarėme skirtumus. Įdomu buvo klausytis, kokiu būdu Turkijos, Graikijos ir Italijos šalių mokyklose sprendžiamas emigracijos problema, kaip emigrantų vaikams padedama integruotis į kitos šalies ugdymo procesą. Susitikimas buvo naudingas, nes išgirdome naudingos informacijos apie naujus metodus, kuriuos taiko partnerinių mokyklų mokytojai ir veiksmingai pasiekia pamokose keliamus tikslus, realizuoja sėkmingą ugdymą, skatina mokinius išsakyti savo nuomonę, įvairias idėjas, leidžia samprotauti. Lankėmės istorijos, turkų kalbos ir literatūros, matematikos ir geografijos pamokose.

Neišdildomą įspūdį paliko susitikimo kultūrinė programa. Aplankėme istorinį miestą Hierapolį, Pamukalę, nuvykome prie nuostabaus grožio Ergirdir ežero, užsukome į vieną seniausių ir didžiausių Ispartos mečečių, kurioje daug sužinojome apie musulmonų tikėjimą, istoriją.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

2018-12-04

Ketvirtasis projekto partnerinių šalių mokinių susitikimas Ispartoje (Turkijoje)

Lapkričio 5-9 dienomis projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė, gimnazistai antrokai Toma Stanevičiūtė ir Jokūbas Kancė bei trečiokai Justina Povilionytė ir Vesta Lebedaitė dalyvavo ketvirtajame partnerinių mokyklų mokinių susitikime Turkijoje, Isparta Anadolu Lisesi.

Pirmadienio rytą visi atvykome į Anadolu licėjų, kur direktorius Abdullah Yavuz Akinci pasveikino susirinkusius, papasakojo apie kultūrinę ir socialinę projekto Erasmus+ naudą skirtingų šalių mokyklų bendruomenėms. Lankėmės Ispartos miesto švietimo skyriuje, kur šios įstaigos vadovas aptarė miesto mokyklų skirtumus, ugdymo sistemą, gavome atminimo dovanėlių. Vėliau grįžome į mokyklą, po susipažinimo užsiėmimų mokiniai lankėsi pamokoje, kurioje žiūrėjo tris trumpus filmus apie toleranciją ir senus žmones. Paskui visi kartu diskutavo, aptarė matytas scenas. Po pamokų choreografijos mokytojas projekto dalyvius mokė šokti turkų liaudies šokį „Zeybek“.

Antrąją vizito dieną vykome į Pamukalę – vieną svarbiausių ir lankomiausių objektų Turkijoje. Jį vadina gamtos stebuklu, kuris dar 1988 metais buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ta vieta garsėja gydomaisiais terminiais šaltiniais ir baltomis kalcio terasomis. Pakeliui aplankėme senovinį miestelį Hierapolį ir Denizli miestą.

Trečiadienį visi partnerinių mokyklų mokiniai dalyvavo pirmose pamokose, atsakinėjo į klausimus, stebėjo pamokų vedimo ir lankymosi jose skirtumus, sėmėsi naujų idėjų. Po pietų grupelė mokinių aplankė senelių namų gyventojus: kalbėjosi su jais, žaidė, dainavo, klausėsi patarimų, vaikystės istorijų. Po to mokiniai ir mokytojai smagiai leido laiką edukaciniame užsiėmime, kur išbandė „Ebru“ – tapybos ant vandens techniką. Su dailės mokytojos pagalba visi galėjo pasisemti teigiamų emocijų ir sukurti įvairių kūrinių. Daugumai sekėsi stebėtinai lengvai. Tapyba ant vandens ramina mintis, išlaisvina jausmus, skatina kūrybiškumą, gerina emocinę ir fizinę sveikatą, ugdo pasitikėjimą savimi. Pasidarytus darbelius parsivežėme į namus.

Paskutinę viešnagės dieną partnerinių mokyklų mokiniams ir mokytojams buvo organizuota kelionė į Antaliją, pakeliui į žymųjį kurortinį miestą aplankytas Duden krioklys, senovinis kaimas ir Karatas urvai.

Gimnazistams buvo liūdna išsiskirti su šeimos, kurioje jie buvo priimti, nariais, nes mokiniai pasijuto labai mylimi, globojami, dėkingi už suteiktą galimybę iš arčiau pažinti kitą kultūrą, paragauti tradicinių patiekalų, išmokti keletą turkų kalbos žodžių, aplankyti gražias Ispartos regiono vietas.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

2018-11-03

Trečiasis partnerinių mokyklų mokinių susitikimas Kavaloje (Graikijoje)

Rugsėjo 17-21 dienomis projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė ir trečiokai gimnazistai – Austėja Dumbrytė, Kamilė Augėnaitė, Justas Simanavičius, Julius Mališevičius – dalyvavo trečiajame visų partnerinių mokyklų mokinių susitikime Graikijoje, Kavalos mieste, 6 gel Kavalas ugdymo įstaigoje.

Iš pradžių vykome į mokyklą, kur mums trumpą koncertą suorganizavo graikų mokiniai. Vėliau visų delegacijų atstovai pristatė savo šalį, miestą ir ugdymo įstaigą. Projekto koordinatorė papasakojo, kokios veiklos laukia šią savaitę. Mokiniai susiskirstė į grupeles, sudarytas iš skirtingų šalių dalyvių, pasidalino darbus, aptarė užduotis. Po pietų grožėjomės Kavalos miesto senamiesčiu, išgirdome pasakojimą apie jį.

Be to, aplankėme Athos salą. Keturių valandų kelionė buvo įspūdinga, nes plaukėme laivu, ekskursijos vadovas papasakojo apie vienuolynus, kurie yra įsikūrę šioje saloje. Beje, jų yra 20, gyvena kiek daugiau nei 2 tūkstančiai vienuolių. Tai seniausia pasaulyje vieta, kurioje pradėjo kurtis vienuolynai. Pakeliui stabtelėjome Egėjo jūros pakraštyje įsikūrusiame Stagiro mieste, kuriame gimė Aristotelis.

Kitą dieną partnerinių mokyklų projekto dalyviai buvome pakviesti į Kavalos miesto švietimo centrą, kur šios įstaigos vadovas pasveikino visus ir pasidžiaugė, kad pirmą kartą jų mieste dalyvauja Lietuvos atstovai, paminėjo, kad žino, jog mūsų šalyje populiarus krepšinis, gyvena daug dainingų ir kūrybingų žmonių. Taip pat dalyvavome susitikime su Kavalos miesto meru, kuris mums papasakojo, kuo garsi jų vietovė, atsakė į smalsių mokinių užduodamus klausimus. Po vizito pas miesto merą vykome į mokyklą, kur su mokiniais dirbo profesionalūs menininkai: režisierius, aktorius ir scenaristas. Mokiniai grupelėse mokėsi atlikti jiems pateiktas užduotis – suvaidinti trumpus vaidinimus pagal situacijas: bendravimas su pabėgėliais, pagalba žmogui, papuolusiam į bėdą, kvietimas dalyvauti bendroje veikloje ir kt. Mokinių atliktas užduotis vertino komisija, kuri pateikė daug naudingų patarimų apie kūno kalbos, bendravimo įgūdžių, kūrybiškumo svarbą. Vakare visi lankėmės Philippi teatre.

Beje, mūsų gimnazistai kartu su juos priėmusiais gyventi graikų mokiniais dalyvavo pamokose, susipažino su graikų kalbos ir literatūros, muzikos, teatro pamokų struktūra, bendravo su kitais mokiniais, apžiūrėjo mokyklą, kuri įdomi tuo, kad tame pačiame pastate yra įsikūrusi ir menų mokykla, čia vyksta integruotos matematikos, užsienio kalbų, istorijos, informacinių technologijų ir menų pamokos.

Paskutinę viešnagės dieną lankėmės Kavalos miesto Nacionaliniame archeologijos muziejuje, išgirdome nemažai įdomių dalykų apie tabaką, sužinojome daug informacijos apie šio gražaus miesto istoriją, žymius žmones, susipažinome su miesto lankytinomis ir svarbiomis vietovėmis. Po pietų vykome į Salonikus, antrąjį pagal dydį Graikijos miestą pietinėje Graikijos Makedonijoje, įsikūrusį prie Egėjo jūros. Jis pakerėjo įspūdingais, senoviniais pastatais, pavyzdžiui, jūros krantinėje stovinčiu Baltuoju bokštu, kuris yra vienas pagrindinių architektūrinių Salonikų simbolių.

Gimnazistai liko sužavėti juos priėmusių gyventi šeimų nuoširdumu, svetingumu bei bendravimu, jų tradiciniais patiekalais ir rūpestingumu. Kitas mokinių susitikimas vyks lapkričio mėnesį Turkijoje, Ispartos mieste.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto gimnazijoje koordinatorė

2018-06-03

Trečiasis partnerių susitikimas Graikijoje

Gegužės 21-25 dienomis buvo suorganizuotas trečiasis mokytojų susitikimas Graikijoje, Kavalos mieste. Į jį vyko projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė, anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorės mokykloje pavaduotoja Jurgita Venislovienė ir matematikos mokytoja Alma Petrulaitienė.

Partnerinių mokyklų mokytojai lankėsi 6 gel Kavalas mokykloje, kur visus pasitiko ugdymo įstaigos ansamblis ir atliko keletą graikų liaudies dainų. Susirinkę mokytojai aptarė matematikos dėstymo ypatumus, metodiką, iškylančias problemas mokant minėto dalyko subtilybių skirtingų šalių mokyklose. Pedagogai lygino ugdymo programas, valandų skaičių, vadovėlius, aiškinosi skirtumus, aptarė naujausias technologijas, kurios naudojamos mokant mokinius matematikos. Mūsų gimnazijos mokytoja Alma Petrulaitienė pristatė integruotą matematikos ir kūno kultūros pamoką. Sulaukta didelio partnerinių mokyklų pedagogų susidomėjimo, idėja kūrybiškai organizuoti matematikos pamoką ketina pasinaudoti Italijos Cosenzos miesto mokyklos matematikos mokytojas, kuris yra ir jogos treneris.

Pedagogai buvo pakviesti apsilankyti Kavalos miesto savivaldybėje, kur meras papasakojo apie žymius miesto žmones, mokyklas. Lankėmės Nacionaliniame archeologijos muziejuje, taip pat užsukome į archeologinį Philippi miestą Rytų Makedonijoje. Visus nudžiugino kelionė į Thassos salą, į kurią kėlėmės keltu per Egėjo jūrą. Buvo įdomi ir turininga kelionė.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

2018-05-02

Antrasis partnerinių mokyklų mokinių susitikimas Cosenzoje

Balandžio 16-20 dienomis projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė ir antrokai gimnazistai – Erina Matickaitė, Kamilė Jozėnaitė, Povilas Rukas ir Deividas Kacilevičius – vyko į Italiją, kur Cosenzos mieste Liceo Classico B. Telesio mokykloje buvo organizuotas antrasis visų partnerinių šalių mokyklų mokinių susitikimas.

Su svečiais iš įvairių šalių aptarta sveika gyvensena, nagrinėtas jaunų žmonių užimtumas, Europos pilietiškumas, verslumas ir kitos aktualios temos. Taikant neformaliojo ugdymo metodus, mokytasi vieniems iš kitų, diskutuota apie kultūrų panašumus ir skirtumus. Mūsų gimnazistai stebėjo užsienio kalbų, filosofijos, dailės, istorijos pamokas, dalyvavo mokyklos renginyje, kurio programa rūpinosi abiturientai. Italų mokiniai suorganizavo ekskursiją po Cosenzos senamiestį, papasakojo apie savo ugdymo įstaigos pavadinimo kilmę, be to, lankėmės miesto teatre, kur vyksta žymių Italijos žmonių pasirodymai, iškilmingos mokyklos šventės, teatro pamokos.

Buvo labai įdomu susipažinti su skirtingų valstybių kultūromis. Dirbdami grupelėse mokėmės naudotis „Kahoot“ programėle, pagyvinančia visas užduotis, taip pat įdiegę programėlę „Action bound“ galėjome susipažinti su miestu, kuriame gyvenome. Smagu, jog Cosenzoje buvo galima rasti tiek daug lankytinų objektų ir čia dirbančių žmonių, galinčių papasakoti įdomių gyvenimo istorijų. Norint atlikti užduotis, reikėjo naudotis vaizdo, garso ir kitomis priemonėmis.

Vieną dieną vykome į Kalabrijos Technologijų universitetą, kur klausėmės paskaitos apie kūrybiškas dirbtuves „Talentų sodas“, plačiau sužinojome, kaip kūrybiškai mąstantys jaunuoliai gali kurti ir dirbti laisvu nuo paskaitų laiku, bendravome su studentais, darbuotojai pristatė universiteto studijų programas, papasakojo apie galimybes čia studijuoti, pakvietė apsilankyti Fototechnikos muziejuje. Čia išvydome, kokiais aparatais buvo fotografuojama ir filmuojama anksčiau, grožėjomės nuotraukose įamžintais pietų Italijos vaizdais.

Visi partnerinių mokyklų nariai buvo pakviesti vykti į Sila kalnus ir autentišką parką, būdingą tik Kalabrijos regionui. Pamatėme įspūdingų šimtamečių pušų ir laisvėje lakstančių vilkų. Lankėmės ir Materos mieste – Europos kultūros centre, esančiame Italijos Bazilikatos regione, ten gėrėjomės požeminėmis bažnyčiomis ir namais, kurie yra įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Labai patiko šeimų, kuriose mokiniai gyveno, nuoširdumas, noras bendrauti, pastangos papasakoti apie savo šalį kuo plačiau, sudominti kultūra ir tradiciniais patiekalais, kuriuos gamindavo specialiai atvykusiems svečiams. Kitas mokinių susitikimas bus organizuojamas jau kitais mokslo metais Graikijoje Kavalos miesto mokykloje.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

2018-03-20

Pirmasis partnerinių mokyklų mokinių susitikimas Ispartoje

Kovo 5-10 dienomis projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė ir antrokai gimnazistai – Gabrielė Židonytė, Gabija Jareckaitė, Linas Katilius ir Martynas Katinas – vyko į Turkiją, kur Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi mokykloje buvo organizuotas pirmasis visų partnerinių šalių mokyklų mokinių susitikimas.

Svečiams vyko paskaitos, diskusijos ir grupiniai užsiėmimai, kur buvo analizuojamas mokinių ir mokytojų kūrybiškumo taikymas mokymo(si) procese. Mokiniai, pasiskirstę į komandas, rašė rašinius, žiūrėjo filmus ir juos aptarė, diskutavo, kaip inovatyvumas kelia mokinių motyvaciją mokytis, apibendrino lektorių mintis šia tema. Taip pat mūsų gimnazistai lankėsi biologijos, informacinių technologijų, religijos ir anglų kalbos pamokose, kurios yra trumpesnės (40 min.), vienoje klasėje sėdi labai daug mokinių, be to, daug diskutuojama kartu su mokytojais, ugdymo procesas mokykloje baigiasi 14 val.

Gimnazistai džiaugėsi mokytojų ir mokinių svetingumu: visi norėjo mūsiškius pakalbinti, pasikviesti į pamoką, drauge leisti laisvalaikį, daug klausinėjo apie Lietuvos mokyklas ir mokymosi procesą, gyrė už geras anglų kalbos žinias.

Visiems partnerinių mokyklų nariams buvo organizuota ekskursija prie kalnų apsuptyje esančio Ergirdir ežero, aplankytas ir Antalijos miesto senamiestis. Dalyvaudami išvykose, mokiniai ėmė interviu iš gatvėje sutiktų žmonių, klausinėjo, ką jie mano apie kūrybišką jauną asmenį, kokias savybes jis turi ugdytis. Vėliau visi kartu kūrė straipsnį, kuris bus paskelbtas šio tarptautinio projekto elektroniniame žurnale.

Buvo smagu viešėti Turkijoje, laikas prabėgo labai greitai, nes mokiniai labai susidraugavo tarpusavyje, visus laisvus vakarus jie leido drauge, žaidė krepšinį, boulingą. Mūsų gimnazistui Linui draugai turkai parūpino gitarą, o tada visi dainavo žinomas dainas anglų kalba ir džiugino kavinės, kurioje jie buvo susibūrę, lankytojus.

Susitikimas paliko didžiulį įspūdį visiems projekte dalyvaujantiems mokiniams: jauni žmonės susipažino su Turkijos kultūra, istorija, žavėjosi svečios šalies žmonių darbštumu ir nuoširdumu, tobulino anglų kalbos žinias. Mokytojai aptarė tolesnes veiklas, numatytas projekte, pasidalijo atliktų darbų rezultatais. Antrasis mokinių mokymo(si) susitikimas bus organizuotas Italijos Cosenzos miesto Liceo Classico B. Telesio mokykloje.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

 

Puslapis 1 iš 2  > >>