Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas

2017-2019 metai

“Creative teachers and students“

 „Kūrybiški mokytojai ir mokiniai“

 

erasmusve

Ingos_logo

Šio projekto tikslas yra atskleisti mokytojų kūrybiškumą, tobulinti naudojimosi šiuolaikinėmis technologijomis įgūdžius ir parodyti, kokį svarbų vaidmenį pedagogai atlieka mokinių gyvenime.

Mokykloje mokytojas prisiima aktyvaus bendruomenės nario – lyderio – vaidmenį, be to, jis veikia ir tarptautiniu, valstybiniu ar regioniniu lygmeniu, dalijasi savo žiniomis ir patirtimi. Į projektą norima įtraukti kuo daugiau gimnazijoje dirbančių mokytojų, mokinių ir jų tėvelių.

Akcentuojama, kad mokykloje turėtų mokytis ir dirbti laisvi bei aktyvūs žmonės, pagarbiai besielgiantys su kitais, atvirai ir nuoširdžiai bendraujantys, suvokiantys save kaip daugiakultūrės visuomenės dalį, siekiantys asmenybės tobulėjimo. Dalyvavimas tarptautiniame projekte paskatins ieškoti būdų, kaip geriau vieniems kitus suprasti, pažinti, leis dalytis patirtimi apie kūrybiškus darbo ir mokymosi metodus.

Susitikimas ir bendravimas su užsienio šalių mokiniais bei mokytojais pagerins anglų kalbos įgūdžius, skatins domėtis naujais užsienio kalbų mokymosi būdais.

Gimnazijoje yra sukurta projekto įgyvendinimo grupė, kuri, dalyvaudama veiklose, stengsis kuo kokybiškiau siekti numatyto tikslo.

Bus organizuojama 10 susitikimų: kiekvienoje partnerių mokykloje lankysimės po du kartus. Vienas vizitas toje pačioje mokykloje, kur bus atliekamos veiklos, numatytos projekte, planuojamas tik mokytojams, kitas vizitas – mokiniams. Mūsų gimnazijoje svečiai iš užsienio mokyklų lankysis 2019 m. pavasarį. Projekte dalyvauja:

  1. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, Lietuva
  2. Liceo Classico Bernardino Telesio, Italija
  3. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Turkija
  4. Isparta Anadolu Lisesi, Turkija
  5. GEL KAVALAS, Graikija

Visą informaciją apie projekte vykstančias veiklas, partnerinių šalių mokinių ir mokytojų susitikimus galima rasti čia:  Projekto grupės internetinis puslapis

Projekto koordinavimo darbo grupė

<< <  Puslapis 2 iš 2

2018-02-22

Antrasis partnerių susitikimas Italijoje

Vasario 5-10 dienomis Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė, Jurgita Venislovienė, anglų kalbos mokytoja, koordinatorės pavaduotoja, ir informacinių technologijų mokytoja Irma Balčiūnienė dalyvavo antrajame mokytojų susitikime, kuris vyko Italijoje, Cosenzos mieste.

Partnerinių mokyklų pedagogai lankėsi Cosenzos miesto Liceo Classico B. Telesio mokykloje, stebėjo keletą pamokų, kalbėjosi su mokiniais ir mokytojais, atsakė į jų klausimus spaudos konferencijoje. Taip pat pedagogai vyko ir į Cosenzos miesto savivaldybę, susitiko su švietimo centro vadove, klausėsi pasakojimo apie skirtingas mokyklas šiame mieste, pedagogų darbo ypatumus.

Dalyvaudami įvairiose veiklose mokytojai diskutavo apie anglų kalbos mokymo metodus įvairių šalių mokyklose, analizavo iškylančias problemas ugdymo procese, ieškojo panašumų, aptarė skirtumus. Mūsų pedagogai pristatė Lietuvoje ir gimnazijoje taikomus anglų kalbos mokymo metodus, pamokos struktūrą, egzaminų tvarką. Iki šio susitikimo mokiniai, dalyvaujantys šiame projekte, kūrė duotiems pasakojimams pabaigas, apie tai diskutavo grupėse ir atsakymus pateikė skaidrėse. Visi pasidžiaugė kūrybiškai atliktomis užduotimis. Projekto koordinatorė Inga Jankauskienė įvardijo, kokia yra mokinių mėgstamiausia pamoka ir kokie dalykai jaunimui atrodo svarbūs jų tolimesnėje ateityje, pateikė siūlymų, ką daryti, kad mokymo procesas taptų patrauklesnis. Be to, buvo diskutuojama ir apie popamokinę veiklą, jaunų žmonių užimtumą. Vėliau aptartos kitos veiklos, numatytos projekte, susitarta dėl užduočių atlikimo iki kito susitikimo, kuris jau vyks kartu su mokiniais.

Vizitą Italijoje paįvairino suorganizuota išvyka į Bagnaros ir Scillos miestus Kalabrijos regione.

 

2018-01-03

Partnerių susitikimas Turkijoje

Lapkričio 13-17 dienomis Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė, Jurgita Venislovienė, anglų kalbos mokytoja, projekto gimnazijoje koordinatorės pavaduotoja, ir choreografijos mokytoja Audronė Geležinytė dalyvavo pirmajame mokytojų susitikime Turkijoje. Viena iš Erasmus+ tarpmokyklinės partnerystės projekto veiklų – tarptautiniai darbuotojų grupių vizitai (TPM), kurie skirti mokymui(si) partnerinių šalių mokyklose.

Susirinkę pedagogai nuodugniai pristatė ir susidomėję analizavo skirtingų mokyklų vidurinio ugdymo programas: diskutavo apie jų įgyvendinimą, ieškojo panašumų ir skirtumų, dalijosi patirtimi apie iškylančius sunkumus.

Mokytojai, atvykę į susitikimą, atsivežė savo mokinių sukurtus šio projekto logotipus, išrinkome patraukliausią. Be to, pedagogai buvo paruošę pristatymus apie atliktą tyrimą savo mokyklose. Apibendrinome mokinių atsakymus apie naujovių taikymą ir kūrybiškumą pamokose, atliekant namų užduotis, taip pat pristatėme mokyklos bendruomenės požiūrį. Vėliau lyginome tyrimo rezultatus, aptarėme sąlyčio taškus ir skirtumus.

Pedagogams buvo suorganizuotas susitikimas su Ispartos miesto Švietimo centro direktoriumi, kuris papasakojo apie mokymo įstaigas šiame mieste, kalbėjo ir apie pokyčius švietimo sistemoje, su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos sprendžiamos.

Svečiuodamiesi Turkijos mieste šiek tiek pažinome ir kitos šalies kultūrą: apsilankėme Kilimų muziejuje, kur išvydome rankų darbo kilimų, nuaustų prieš kelis šimtus metų, galėjome juos palyginti su šių dienų gaminiais. Be to, vykome į Antalijos miestą, ten apžiūrėjome krioklių parką, pasivaikščiojome siauromis senamiesčio gatvelėmis. Kadangi skirtingų miestų mokyklos Turkijoje labai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, tai vieną dieną visa projekto mokytojų delegacija buvo pakviesta į modernią mokyklą Denizli mieste. Ši ugdymo įstaiga pastatyta vos prieš kelerius metus, ją įrengė vienas šio miesto verslininkas, kuris vėliau padovanojo mokyklą Denizli miesto bendruomenei. Tą pačią dieną aplankėme Pamukalę, nuostabaus grožio gamtos stebuklą, besiskiriančių druskų šlaitų ir žydryne viliojančių baseinėlių vietą.

Taigi per pirmąjį vizitą aptarėme būsimas veiklas ir darbus, juos turėsime atlikti iki kito susitikimo, kuris įvyks 2018 m. vasario mėnesį.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

<< <  Puslapis 2 iš 2