Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu, kviečiame gimnazijos bendruomenę susipažinti su Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktorės Astos Valuntienės 2023 metų veiklos ataskaita.

Pasiūlymus dėl veiklos ataskaitos galima pateikti iki 2024 m. sausio 30 d. Gimnazijos tarybai el. p.: inesatamulionyte@gmail.com 

Gimnazijos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos vadovo metinės užduotys 2022 m.

Gimnazijos vadovo metinių užduočių įgyvendinimas 2021 m.

Gimnazijos vadovo metinių užduočių įgyvendinimas 2020 m.