METODINĖ TARYBA 2022-2023 m. m.

Rasa Bertulienė – metodinės tarybos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Stravinskienė – metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja metodininkė

Rita Vinskūnaitė – sekretorė, matematikos mokytoja metodininkė

Gintarė Vaitiekūnienė – lietuvių kalbos ir literatūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos vyresnioji mokytoja

Vilija Pačekajienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Alma Petrulaitienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė

Audronė Geležinytė-Šniukienė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, šokio vyresnioji mokytoja

Inesa Tamulionytė-Poškauskienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, III klasių kuratorė

 

Metodinės grupės

Metodinės tarybos veiklos planas 2023 m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2021 m.

PLANŲ / PROGRAMŲ FORMOS

Ilgalaikio plano forma

Pritaikytos programos forma

Individualizuotos programos forma

Atviros pamokos stebėjimo lapas

Pamokos stebėjimo forma

MOKYTOJO ATESTACIJOS DOKUMENTAI

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

Pamokos vertinimo lentelė

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programa

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo