METODINĖ TARYBA 2023-2024 m. m.

Rasa Bertulienė – metodinės tarybos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Stravinskienė – metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja metodininkė

Laimutė Činčienė – sekretorė, tikybos mokytoja metodininkė

Gintarė Vaitiekūnienė – lietuvių kalbos ir literatūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos vyresnioji mokytoja

Vilma Sabaliauskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Alma Petrulaitienė – tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė

Monika Nakčiūnienė - gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, chemijos vyresnioji mokytoja

Audronė Geležinytė-Šniukienė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, šokio vyresnioji mokytoja

Vilma Vadapalienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, II klasių kuratorė

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2024 m.

Metodinės grupės

Metodinės tarybos veiklos planas 2023 m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2021 m.

Ilgalaikio plano forma

Ilgalaikio plano forma pagal UTA

Pritaikytos programos forma

Individualizuotos programos forma

Atviros pamokos stebėjimo lapas

Pamokos stebėjimo forma

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašas

MOKYTOJO ATESTACIJOS DOKUMENTAI

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

Pamokos vertinimo lentelė

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programa

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo