PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Augustinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Roma Stočkė, socialinė pedagogė

Sekretorė – Vilma Vadapalienė, I klasių kuratorė

Nariai:

Rasa Bertulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inta Bulaitienė, specialioji pedagogė

Inesa Tamulionytė-Poškauskienė, III klasių kuratorė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Audronė Geležinytė-Šniukienė, šokių mokytoja, II klasių kuratorė

Laura Vadakojytė, gimnazijos gimnazijos mokinių tėvų atstovė

       

 Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2023 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2022 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2021 m.