GIMNAZIJOS SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Roma Stočkė

(el. paštas: atzalyno.socialine@gmail.com, tel. nr. +370 650 85413)

 

 Darbo laikas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinio socialine gerove, integracija mokyklos bendruomenėje, teikti pagalbą kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.

Socialinio pedagogo veiklos uždaviniai:

  • Įvertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimas, saugumo užtikrinimas, socialinė adaptacija).
  • Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas, užsiėmimus grupėse.
  • Bendrauti su tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, konsultuoti, kaip ugdyti vaikus, suprasti ir priimti vaiko socialinius bei psichologinius poreikius.
  • Fiksuoti mokinių lankomumą ir pažangumą, padėti spręsti iškilusius sunkumus.
  • Organizuoti ir inicijuoti socializacijos programų kūrimą, prevencinę šviečiamąją veiklą.
  • Informuoti mokytojus, klasių auklėtojus, tėvus apie mokinių nemokamą maitinimą ir kitą socialinę paramą.
  • Rinkti informaciją apie socialinės rizikos grupės mokinius, analizuoti ją ir daryti išvadas.
  • Vykdyti tyrimus priklausomybės nuo interneto, nepažangumo priežasčių identifikavimui ir kt. temomis.
  • Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiką ginančiomis institucijomis.
  • Atstovauti vaikui ir ginti jo teises švietimo įstaigoje bei už jos ribų.

Dokumentai atsisiuntimui:

 Tavo teigiamas kelias

 Kitos spalvos saulė

 Užaugę su ekranais

 Priklausomybė nuo interneto, kaip atpažinti ir vertinti

 Paskaitos medžiaga tėvams. Kaip susikalbėti su savo paaugliu