Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazijos mokiniais, kurių 2019-2020 m. m. I-ojo pusmečio mokymosi pasiekimų vidurkis 9 ir daugiau