MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

Mokinių priėmimo į Pakruojo „Atžalyno gimnaziją tvarkos aprašas

NUO 2024 M. KOVO 1 D. PRIIMAMI PRAŠYMAI 2024-2025 M. M. MOKYTIS PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOJE

Prašymus ir kitus priėmimo dokumentus galima pateikti gimnazijoje 104 kabinete arba siųsti elektroniniu paštu administracija@atzalynas.net

PAGRINDINIS UGDYMAS

Pateikiami dokumentai:

  • prašymas (prašymo forma mokinimas iki 14 metų; prašymo forma 14-16 metų mokinimas);
  • mokinio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • 8 klasių baigimo pažymėjimas, norintiems mokytis I gimnazijos klasėje;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas, norintiems mokytis II gimnazijos klasėje.

VIDURINIS UGDYMAS

Pateikiami dokumentai:

  • prašymas (prašymo forma);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
  • individualus ugdymo planas (plano forma);

Dėl individualaus ugdymo plano susidarymo konsultuotis galima su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertuliene el. paštu bertraster@gmail.com ir / ar su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitiene el. paštu rasaug@gmail.com