Duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Lankymosi gimnazijoje tvarka