GIMNAZIJOS PSICHOLOGAS

Inga Drupienė
111 kab.

 e-adresas: inga.drupiene@gmail.com   

Darbo laikas

Psichologinė pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

1. Mokinys (savarankiškai);

2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, jei vaikui mažiau nei 16 metų;

4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 

Į gimnazijos psichologę kviečiu kreiptis mokinius, kuriems kyla mokymosi, bendravimo sunkumų, kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita, vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas. Taip pat kviečiami vaikai siekiantys giliau save pažinti, besidomintys žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.

Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiu pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.

Kaip vyksta konsultavimas gimnazijoje?

Paprastai dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai telefonu , elektroniniu paštu, per TAMO sistemą ar ateina į kabinetą kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į konsultaciją kviečiami tėvai, mokytojai (jei reikia) ir vaikas. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.

 

KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA,

TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.

 

Gimnazijos psichologės veiklos sritys:

1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

3. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 

Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją.(MOKYKLOS PSICHOLOGO BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI PATVIRTINI Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d įsakymu Nr. ISAK-1548).

„Ieškantiems pagalbos“

Vaikų atsakomybės stoka

Naudinga literatūra tėvams ir pedagogams:

J. Gray (2012).Vaikai kilę iš dangaus. Pozityvūs vaikų auklėjimo metodai. Vilnius, „Alma littera“;

 

Miniere (2008).Pirmasis laiptelis. Vilnius, „Baltos lankos“;

 

J. W. James, R. Friedman, dr. L. Landon Matthews (2009). Kai sielvartauja vaikai. Vilnius, „Tyto alba“;

 

Faber, E. Mazlish (2009). Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Vilnius, „Vaga“;

 

Faber A., Mazlich E. (1999). Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, „Gardenija“;

 

Molicka M.(2007). Terapinės pasakos. Vilnius, „Vaga“;

 

T. Dreikurs, V. Soltz (2007). Laimingi vaikai. Vilnius, „Vaga“;

Naudingos nuorodos:

www.bernardinai.lt

www.psichika.eu

www.asirpsichologija.lt

www.psichologijatau.lt

www.manopsichologija.lt

www.sieloszemelapis.lt

www.upc.smm.lt