Kaukių dėvėjimas nuo balandžio 1 d.

Atžalyno profilaktinių tyrimų covid-19 organizavimo tvarkos aprašas

Dėl ugdymo organizavimo covid-19 ligos valdymui patvirtinimo

Mokinių testavimo organizavimo ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju covid-19 (koronaviruso infekcija) gimnazijoje, izoliacijos algoritmas

Priedas 1. Sutikimo forma

Priedas 2. Savikontrolės tyrimo atlikimo grafikas

Priedas 3. Testų rezultatų forma

Priedas 4. Izoliacijos algoritmas

Izoliacijos algoritmai sąlytį su COVID-19 turėjusiems asmenims