Puslapis 1 iš 107  > >>

2019-12-06

Mokomės pastebėti kitą, ne tik šalia esantį...

Lapkričio 27 dieną tęsdami tradiciją mokykloje organizavome „Pyragų dieną“ ir kvietėme ne tik vaišintis įvairiais gardėsiais, bet ir aukoti pinigų.

Gruodžio 5 d. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos socialinė pedagogė Roma Bartkevičiūtė susitiko su Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ pirmininke Adele Dobiliene bei nariais ir perdavė mūsų bendruomenės paaukotus eurus.

Džiaugiamės bendryste ir nuoširdžiai dėkojame už padėką.

2019-12-04

Kviečiame dalyvauti

2019-12-04

Naujos patirtys augina ir brandina abiturientus

Lapkričio 22 dieną gimnazijoje vyko savivaldos diena – abiturientai tapo mokytojais bei kitais gimnazijos darbuotojais. Rimtai pasiruošę pamokoms, jie išskubėjo mokyti jaunesniųjų mokinių.

Diena prasidėjo sėkmingai, tačiau antros pamokos pradžioje ketvirtokai susidūrė su iššūkiu – I b ir II a klasių gimnazistai surengė streiką. Mokiniai skandavo „Uniformoms ne!“ stovėdami prie Kamilės Augėnaitės, tą dieną tapusios direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kabineto. Laimei, streikas buvo numalšintas, mokiniai grįžo į klases.

Per trečią pamoką vyko įdomi veikla tikriesiems mokytojams, užsiėmimą vedė ketvirtokai Titas ir Dinas Majauskai bei Gabija Jareckaitė. Pedagogai aptarė atliktus namų darbus, taip pat komandose atliko kūrybinę užduotį – iš laikraščių ir žurnalų iškarpų ruošė kitas grupes apibūdinančius plakatus ir juos pristatė. Visų mokytojų darbas buvo įvertintas puikiai.

Po pamokų vykusiame aptarime mokytojai gyrė abiturientų pasiruošimą, jiems patiems vestą pamoką, pastangas, ypač džiaugėsi, kad gimnazistams patiems pavyko savarankiškai išspręsti įvairius sunkumus. Ketvirtokai, pabuvę pedagogų vietoje, pasidalijo savo pastebėjimais, pavyzdžiui, kai kuriems buvo sunku prakalbinti mokinius, kitiems reikėjo įdėti pastangų norint sudominti užduotimis. Tačiau, be abejonės, visi abiturientai įgijo išminties, o įsimintina diena prabėgo labai greitai.

Abiturientai Vaida Krivoščenkaitė, Titas ir Dinas Majauskai

2019-12-02

Dėmesio!

2019-12-02

Kviečiame patirti skaitymo ir dalijimosi džiaugsmą

2019-12-02

Širdingai dėkojame už aktyvumą

2019 m. lapkričio 27 dieną tęsdami tradiciją kvietėme visus paminėti „Pyragų dieną“. Po 4 pamokų pedagogai ir gimnazistai skubėjo į II aukštą, kur prie mokytojų kambario teatralizuotoje kavinėje buvo galima vaišintis gimnazijos bendruomenės iškeptais pyragais, pagurkšnoti kavos, arbatos. Skambėjo abituriento Karolio Sudario saksofonu atliekamos muzikinės melodijos Be abejo, kvietėme geranoriškai aukoti pinigėlių. Šiais metais surinkta 211 eurų, kurie skiriami Pakruojo rajono diabeto klubui „Vita“. Nuoširdžiai tariame ačiū visai bendruomenei už gebėjimą pasidalyti gerumu, o jis juk nemarus: tegu atgimsta kiekvienam iš jūsų vis kita išraiška.

Organizatoriai

2019-11-27

Sveikiname rašytoją Vandą Juknaitę

Lapkričio 28 d. rašytoja Vanda Juknaitė švenčia 70 metų jubiliejų. Nuoširdžiai sveikiname kūrėją ir linkime jai mielų susitikimų, netikėtų atradimų, skaidrių kasdienybės akimirkų, daug džiaugsmo šviesoje sirpstančių dienų.

1993 m. Vandai Juknaitei paskirta Juozo Paukštelio literatūros premija. Apdovanojimas įteiktas už romaną „Šermenys“.

Maloniai kviečiame į gimnazijos biblioteką, kur rasite parodą, skirtą rašytojos jubiliejui paminėti. Puiki proga pasidomėti prozininkės kūryba, gautomis premijomis.

Bibliotekininkė Danutė Kučinskienė

Puslapis 1 iš 107  > >>