„Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus. Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų. Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. „Sniego gniūžtės” programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nėra nuobodi ir kartu skatina nevartoti svaigalų. Todėl jaunimas yra svarbiausias SG „veikėjas”.

Ši programa prasidėjo 1974 m. Ilinojaus valstijoje (JAV) kaip prevencinė operacija (oparation SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius bei nusikalstamumą paauglių tarpe. Į Lietuvą šis projektas atkeliavo 1994 m., ir SNOWBALL INTERNATIONAL bei Kauno kardiologijos instituto specialistų iniciatyva buvo surengta pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla Kaune. LKJBS „Žingsnis” iniciatyva Vilniuje 1997 m. pabaigoje organizuoti „Sniego gniūžtės” personalo apmokymai, o 1998 m. A.Vienuolio vid. m-kloje įvyko pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla. Nuo 1998 m. LKJBS „Žingsnis” nuolat vykdo projektą „Sniego gniūžtė”, organizuodamas mokymus, stovyklas, tęstinius renginius.

SNOWBALL vykdytojai – pedagogai, medikai, psichologai teigia, kad paauglių žalingi įpročiai susiformuoja ne vien todėl, kad paaugliai yra veikiami įvairių „madų” (reivo, repo, emo, pankų kultūra ir pan.), bet dėl neišspęstų asmeninių problemų – baimės atrodyti blogesniam, silpnesniam, neoriginaliam draugų tarpe, dėl konfliktų šeimoje, dėl kitų asmeninių problemų (nelaiminga meilė, nesisekantys mokslai ir pan.). Kylančias problemas paauglys bando spręsti keliais būdais: kvaišalais dirgindamas organizmą, kuris paauglystėje yra labai jautrus, pasineria į išgyvenimus, depresiją, arba neigiamas emocijas transformuoja į agresiją kitų žmonių atžvilgiu.

Todėl SNOWBALL metodika siekia išspręsti minėtas problemas kompleksiškai:

1. Supažindinti paauglius su kvaišalų žala organizmui bei vartojimo pasekmes.

2. Ugdyti paauglio psichologinį atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui (išmokti pasakyti „Ne”, įveikti psichologinę krizę).

3. Išmokyti paauglį pažinti save, ugdyti jame pasitikėjimą savimi, savos vertės pajautimą įvairių užsiėmimų, skatinančių atskleisti kiekvieno žmogaus sugebėjimus pagalba.

4. Išmokti priimti aplinkinius tokius, kokie jie yra bei gerbti jų nuomonę ir teises.

5. Išmokyti bendradarbiauti su vyresniaisiais, pasitikėti jais, dirbti ir žaisti kartu.

Specialistai atmeta vienkartinio veiksmo, kaip mažai efektyvaus galimybę, ir siūlo nuolatinę programą remiantis SNOWBALL metodika.

Ją sudaro:

• stovyklos;

• mokymai;

• tęstiniai renginiai.

To dėka paauglys įtraukiamas į nuolatinę prasmingą veiklą, kurios dėka jis įgyja sveikos gyvensenos įgūdžius, išmoksta dirbti grupėje ir gali siekti įgyti vadovo įgūdžių. SNOWBALL metodika Lietuvoje buvo analizuojama ir tobulinama Kauno kardiologijos instituto specialistų, ji buvo pripažinta, įvertinta Švietimo ir mokslo ministerijoje bei aprobuota kaip efektyvi prevencijos priemonė kovai su žalingais įpročiais moksleivių tarpe vidurinėse mokyklose.

Nuo 2009 d. birželio 24d. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija gavo licenciją organizuoti ir vykdyti „Sniego gniūžtės“ programą. Licencija kasmet pratęsiama.

2016-2017 m. m. veikla

Sniego2017_1.jpg

Sniego2017_2.JPG

2015-2016 m. m. veikla

Sniego2016_1.JPG

Sniego2016_2.JPG

Sniego2016_3.JPG

Sniego2016_4.JPG