Prasmingai minime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį

Tiesdami vienas kitam ranką ir išgyvendami bendrystės jausmą, orūs ir laisvi, stiprūs savo dvasia ir vienybe švenčiame Lietuvos valstybės jubiliejų. Verta prisiminti vieną Vydūno mintį, kad tik „tėvynėje teišsiskleidžia žmogaus gyvenimas“, todėl taip svarbu suvokti gimtinės esmę ir puoselėti bendruomeniškumą.

Aktyviai dalyvaudami įvairiose veiklose, tik įrodome, kad esame sąmoningi savo šalies piliečiai, brandinantys gimtąjį žodį, puoselėjantys papročius ir tradicijas, siekiantys, anot Vinco Kudirkos, „idealo, tik doro ir aukšto“.

Nuolat mąstykime apie tėvynę savyje, o ne apie save tėvynėje ir nepajusime, kaip mūsų gyvenimas taps šviesus bei prasmingas.

Esame stiprūs, kai turime, į ką atsiremti ir kuo pasidžiaugti. Kviečiame įsitikinti, kad mūsų meilė gimtajam kraštui yra veikli!

Integruota fizikos ir informacinių technologijų pamoka

Antrokų kurti plakatai, skirti atkurtos Lietuvos 100-mečiui

Gimnazijos bendruomenė sveikino Lietuvą!

Trys vėliavos spalvos – trys mūsų veiklos

Tiksliųjų mokslų atstovų linkėjimai Lietuvai

Biologų linkėjimai Lietuvai