<< <  Puslapis 2 iš 101  > >>

2019-09-06

I klasių mokinių tėvelius kviečiame į susitikimą su auklėtojomis!

Šių metų rugsėjo 17 d. 17.15 val. vyks I klasių mokinių tėvelių susitikimas su auklėtojomis. Susipažinsite, aptarsite ugdymo organizavimo ir kitus Jums rūpimus klausimus.

I a kl. auklėtoja Irma Balčiūnienė Jūsų lauks 25 kab., I b kl. auklėtoja Romualda Juknevičienė – 4 kab., I c kl. auklėtoja Rasa Stravinskienė – 49 kab.

Gimnazijos administracija

2019-09-06

Atėjo visų mūsų RUGSĖJIS... Mylėsime, matysime, girdėsime vieni kitus

Rudens minčių, besisupančių voratinkliuose, nusagstytas rugsėjo 2-osios rytas kvietė visus susirinkti į didelį būrį. Mokslo ir žinių dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Klebonas dekanas Remigijus Čekavičius linkėjo mokiniams būti šviesos vaikais, rinktis tikrąsias vertybes.

Po to visi skubėjo į mokyklą, prie kurios trečiokai pasitiko oriai žengiančius abiturientus. Sporto salėje šurmuliavo gimnazijos bendruomenė, atvyko svečių. Renginį vedė antrokės Ema ir Sandra. Merginos linkėjo, kad kiekviena diena prasidėtų nuo žodžių, skatinančių atrasti, vertinti ir kurti. Ruduo irgi žavus savo spalvomis, kupinas tikro susitikimo džiaugsmo... Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Rasa Bertulienė visus pasveikino mokslo metų pradžios proga, pasidžiaugė, pastebėjo, kad šiemet gimnazistų būrys gausesnis, pristatė naujus mokytojus Ritą Karklienę, Vitą Pėželienę ir socialinę pedagogę Romą Bartkevičiūtę. Viltingai skambėjo antrokės Justinos Dievelytės skambi daina. Prasmingų bei sėkmingų mokslo metų linkėjo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius. Kalbėjo gimnazijos mokinių prezidentė Gabija Jareckaitė, kuri drąsino pirmokus įsijungti į įvairias veiklas, būti iniciatyvius. Ketvirtokė Austėja Dumbrytė visus nudžiugino daina. Pirmokų auklėtojų vardu mokinius, mokytojus sveikino ir šalia esančiam pasakyti palinkėjimą, kuris lydėtų šiais mokslo metais, apsikabinti, paspausti ranką kvietė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Romualda Juknevičienė. Baigėsi šventė sporto salėje ir visi išskubėjo į klasės pabendrauti su auklėtojomis.

Mielieji, tegu mūsų bendravimo paveikslas būna tik šviesus ir jaukus.

Nuoširdžiai dėkojame antrokei gimnazistei Kornelijai Vaitkutei už įamžintas akimirkas...

Įamžintos akimirkos

Jaunieji gimnazijos žurnalistai

2019-09-05

Kviečiame jaunimą dalyvauti Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje

2019-09-02

Kviečiame gimnazistus būti aktyvius

Rugsėjo 6-8 dienomis Šiaulių vyskupija organizuoja tradicinį piligriminį žygį pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygio pradžia rugsėjo 6 d. 12.00 val. šv. Mišiomis Kryžių kalne. Į Šiluvą piligrimai nueis rugsėjo 8 d. 15.00 val., kur bus aukojamos šv. Mišios. Piligriminį žygį globoja Šiaulių vyskupas Jo ekscelencija Eugenijus Bartulis ir kviečia visus dalyvauti. Norintys keliauti galite kreiptis iki trečiadienio 14 val. į tikybos mokytoją Laimutę Činčienę (kabineto Nr. 16).

 

2019-08-28

Mokslo metų pradžios šventė

2019-08-26

Vadovėlių išdavimo laikas

Vadovėliai išduodami saugykloje, III a. priestate.

Rugpjūčio 28 d.

I a - 9.00 val.

I b – 9.30 val.

I c – 10.00 val.

Rugpjūčio 29 d.

II a - 9.00 val.

II b – 9.30 val.

II c – 10.00 val.

Trečiokams ir ketvirtokams vadovėliai bus išduodami rugsėjo 2-6 dienomis.

2019-08-26

IV klasių mokinių sąrašai

<< <  Puslapis 2 iš 101  > >>